Política de Privacitat

Empresa: TRAMIT SMART APP, SL (en endevant, www.apptramit.com)
Nom comercial: App Tramit
CIF: B67020636
Adreça: Plaza Pau Vila, 1, 2o Puerta 2 A 2, 08003 Barcelona, Barcelona, España
Correu electrònic: info@apptramit.com

Informem que la web www.apptramit.com de la qual és titular l’empresa (d’ara endavant, “el portal o lloc web”), compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) així com l’EL 3/2018, de 5 de Desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, normativa en matèria de protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

En el tractament de les dades personals aplicarem els següents principis que s'ajusten a les exigències de la normativa en materia de Protecció de Dades personals:

  • Principi de licitud, lleialtat i transparència: requerirem el consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics dels quals informarem prèviament amb absoluta transparència.

  • Principi de minimització de dades: sol·licitarem únicament les dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals són necessàries.

  • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari, en funció de la finalitat del tractament, informarem del termini de conservació corresponent.

  • Principi d'integritat i confidencialitat: les dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Són preses totes les mesures possibles per evitar l'accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels usuaris per part de tercers.

Com a Usuari ets l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens enviïs directament o mitjançant el lloc web, exoneran-nos de qualsevol responsabilitat sobre aquests. Com a usuari, has de garantir l'exactitud i l'autenticitat de les dades personals facilitades havent d'aportar la informació completa i correcta als diferents formularis de captació de dades d'aquest lloc web.

A aquest efecte, informem que les dades que ens facilites són de forma voluntària i facilites que siguin incorporades als nostres sistemes d'informació amb la següent finalitat:

  • Formulari de contacte: per enviar informació sobre la consulta realitzada (nom, cognoms i correu electrònic), obtenint la legitimació corresponent mitjançant la relació precontractual de les parts;

  • Formulari de suscripció: per remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat del lloc Web (nom i correu electrònic), obtenint la legitimació corresponent mitjançant el consentiment del titular de les dades;

  • Formulari d'alta per a comentaris en aquest blog: per gestionar i publicar aquests comentaris, de forma pública, al portal web (nom i correu electrònic), obtenint la legitimació corresponent mitjançant el consentiment del titular de les dades.

  • Formulari serveis i/o productes: per a mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei ofert obtenint la legitimació corresponent mitjançant la relació contractual entre les parts.

Mitjançant la introducció de les dades, com a Usuari atorgues el consentiment exprés i inequívoc, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament automatitzat, perquè procedim al tractament de les dades facilitades a favor de les finalitats esmentades. També implica el consentiment a la transferència internacional de dades, degut exclusivament al fet que algun dels proveïdors o tercers que proveeixen serveis necessaris per al desenvolupament d'aquesta web es troben ubicats a altres països. No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis que oferim.

Es fa menció expressa als menors de 14 anys, en relació al tractament de les seves dades personals. Els menors esmentats no podran accedir al present lloc web sense el consentiment dels seus pares o tutors.

El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de www.apptramit.com es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions dús, polítiques de privadesa i normatives daccés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i hagin estat acceptades prèviament per lusuari. En aquest cas, tractarem les dades amb les finalitats d'administrar correctament la nostra presència a la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis de www.apptramit.com. Així com per qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors a les xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

www.apptramit.com informa que no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per a aquesta cessió. Les entitats que intervinguin en qualsevol fase del tractament estan obligades a observar el secret professional i l'adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Com a encarregats de tractament, www.apptramit.com té, entre d'altres, contractats els proveïdors de serveis següents, que s'han compromès al compliment de les disposicions normatives d'aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la contractació:

Google LLC, amb domicili el 1600 Amphitheatre Parkway, 94043, Mountain View (Califòrnia), Estats Units, que presta els serveis consistents en serveis de mesurament. Política de privadesa i altres aspectes legals de la dita companyia en el següent enllaç https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/. Google participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l'acord entre els EUA i la Unió Europea anomenat Privacy Shield, havent-se compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats del Privacy Shield. de Google al Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000001L5AAI&status=Active

www.apptramit.com garanteix en tot cas com a Usuari l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, limitació i portabilitat, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, podràs exercir els teus drets remetent una sol·licitud expressa a l'adreça postal indicada a l'encapçalament i/o enviant un correu electrònic info@apptramit.com, indicant a l'assumpte: Drets ARCO-POL, i adjuntant fotocòpia del teu DNI. Alhora, com a Usuari, tens dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També tens dret a presentar una reclamació davant de l'autoritat de control si consideres que es poden haver vist vulnerats els teus drets en relació amb la protecció de les seves dades davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al carrer Jorge Juan, 6, 28001 -Madrid oa través de la seu electrònica de l'AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

Les dades facilitades per tu com a Usuari, es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i/o durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total de les mateixes. www.apptramit.com es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

Per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privadesa, pots posar-te en contacte amb www.apptramit.com a l'adreça de correu electrònic: info@apptramit.com.

Tens cap dubte sobre la app?